Bez tytułu (2005)

Bez tytułu (2005)

Instalacja jest bezpośrednim odzwierciedleniem moich emocji i związku z przyrodą rodzinnych stron. Nawiązuję do pni drzew pokrytych patyną starości. Symbolizuje przemijanie i ślad jaki w postaci bogatej faktury i wręcz deformacji pozostawia w przyrodzie upływający czas .Praca ta jest również próbą przełamania tradycyjnego myślenia o tkaninie. Białe pnie przenikają się tworząc swoisty układ „osnów”, zaś faktura imitująca korę nasuwa na myśl grubo tkany gobelin. Instalacja ta jest odpowiedzią na twierdzenie iż wszystko jest tkaniną.


Aktualny Obraz to wystawa i publikacja stanowiące dopełnienie oglądu Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP, rozpoczętego wystawą 100% Malarstwa eksponowaną w październiku 2008 roku w murach Uczelni, zorganizowaną w związku z sześćdziesięcioleciem istnienia Wydziału.

Aktualny Obraz będzie prezentowany w trzech muzeach – galeriach sztuki. W dniach 27 lutego – 29 marca 2009 roku zostanie pokazany w warszawskiej Królikarni, następnie w Muzeum Sankt Petersburskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych im Ilji. E. Riepina w Rosji, co samo w sobie będzie interesującym wydarzeniem z uwagi choćby na to, że wielu profesorów przedwojennej ASP w Warszawie i jej Katedry Malarstwa było absolwentami Akademii z Petersburga, wystarczy przywołać w tym miejscu nazwiska znakomitych profesorów: Ferdynanda Ruszczyca, Konrada Krzyżanowskiego, Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, czy Kazimierza Stabrowskiego. Spodziewana jest rewizyta artystów z Sankt Petersburga w Warszawie i ich wystawa na Akademii Sztuk Pięknych. Cykl wystaw Aktualny Obraz zamknie ekspozycja w radomskiej „Elektrowni” – nowej, niezwykle prężnie działającej, ekspansywnej galerii, będącej też centrum sztuki współczesnej, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, posiadającej własny zespół badawczy i mającej ambicje zdobycia pozycji jednego

z ważniejszych ośrodków wystawienniczych i dokumentacji sztuki współczesnej w Polsce.


Autor: Paulina Tumiel

Współpraca:

Technika: instalacja,

Wystawa: zbiorowa, publikacja,  100% Malarstwa

Miejsce: Warszawa, Królikarnia

Rok: 2009