Dialog intymny (2015)

Dialog intymny (2015)

Dialog intymny jest intymnym zapisem rozmowy pomiędzy mną a moim nieżyjącym już Dziadkiem. Jego największą fascynacją od czasów przedwojennych było krótkofalarstwo które pod koniec życia starał się we mnie zaszczepić. Często mawiał: poczucie wolności daje mi słuchanie ludzi wolnych. Radioodbiorniki jakie posiadał nie były zaawansowane toteż mógł głównie nasłuchiwać informacji z zagranicy zapisanych alfabetem Morse’a. To był Jego sposób na podróżowanie i poznawanie ludzi. Ostatni wykorzystywany przez Niego radioodbiornik stanowi element instalacji. Dialog jest osobistą próbą skomunikowania się z przeszłością. Obecnie kiedy mamy nieograniczony dostęp do internetu krótkofalarstwo nabiera innego bardziej symbolicznego i historycznego wydźwięku. Instalacja zbudowana została na bazie dwóch zakodowanych alfabetem Morse’a wypowiedzi: mojego osobistego listu do Dziadka oraz zbioru sentencji jakie w ciągu życia wypowiadał. Dialog stanowi rodzaj hołdu dla tego co minione a co stanowiło ważny element mojego dzieciństwa.


Autor: Paulina Tumiel

Współpraca : Marcin Góralski

Technika: instalacja wideo.

Wystawa: Zbiorowa, Noc Muzeów 2015 „Outcome”.

Miejsce: Warszawa, Miód Malina Studio.

Rok: 2015